LuatVietnam

blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment

Công văn số 571/TCHQ-GSQL ngày 10/2/2023 của Tổng cục Hải quan về thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi (1 trang)
Posted: 28/2/2023 10:27:19 AM | Latest updated: 1/3/2023 11:47:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5647 | Vietlaw: 602
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo một số mẫu chữ ký và con dấu mới của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK, KV vừa được cập nhật từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Một số mẫu chữ ký và con dấu mới thông báo tại Công văn này đã có hiệu lực từ ngày 30/1/2023, một mẫu có hiệu lực từ ngày 31/1/2023, một mẫu có hiệu lực từ ngày 1/2/2023 và một mẫu có hiệu lực từ ngày 6/2/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5647

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV571_10022023TCHQ[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Từ 1/5/2023, C/O RCEP của Trung Quốc được cấp theo mẫu mới English attachment
blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment
blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Công bố thủ tục sửa đổi về cấp C/O ưu đãi mẫu AJ
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment
blue-check Về điều kiện nộp C/O bằng bản chụp hoặc bản scan English attachment