LuatVietnam

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023

Thông báo của Cục Thuế TP. HCM về việc triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/04/2023 của Chính phủ quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 (3 trang)
Posted: 22/5/2023 3:29:34 PM | Latest updated: 23/5/2023 2:17:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5702
LuatVietnam

Thông báo này nhằm phổ biến các nội dung chủ yếu của chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023 cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP. HCM biết và thực hiện.

Theo đó, có 04 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023, gồm:

- Nhóm 1: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; xây dựng; xuất bản; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sản xuất đồ uống; in; thoát nước và xử lý chất thải…

- Nhóm 2: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; lập trình máy vi tính…

- Nhóm 3: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Nhóm 4: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP .

Kỳ tính thuế được gia hạn là từ tháng 3 - tháng 8/2023 hoặc từ quý I - quý II/2023 (đối với thuế GTGT); số thuế tạm nộp của quý I, quý II/2023 (đối với thuế TNDN); và 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2023.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp toàn bộ số thuế và tiền thuê đất phát sinh trong năm 2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5702

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Hồ sơ xin ân hạn thuế năm 2023 phải nộp trước 1/10/2023
blue-check Các trường hợp được và không được xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14
blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV