LuatVietnamLogo

blue-check Thu hộ cước, trường hợp nào được miễn xuất hóa đơn? English attachment

Công văn số 78769/CT-TTHT ngày 26/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT trong trường hợp thu hộ hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài (3 trang)
Posted: 7/9/2020 8:55:35 AM | Latest updated: 15/9/2020 3:59:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044 | Vietlaw: 475

LuatVietnam

Theo quy định tại tiết d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty ký hợp đồng thu hộ, chi hộ hãng tàu nước ngoài các khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài như phí khai hải quan, cước vận chuyển... nếu hoạt động thu hộ này không làm phát sinh thu nhập và không liên quan đến việc bán HHDV của Công ty thì được miễn xuất hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT.

Đối với khoản thu hộ như cước vận chuyển quốc tế chiều từ nước ngoài về Việt Nam và các khoản tiền dịch vụ được cung cấp, tiêu dùng ngoài Việt Nam, khi chuyển lại cho hãng tàu nước ngoài được miễn khấu trừ thuế nhà thầu (khoản 3 Điều 2, tiết b.5 khoản 1 Điều 12, tiết b.6 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Về việc tiếp nhận ý kiến của các hãng tàu biển liên quan đến khó khăn do dịch Covid-19 (14/4/2020) 

nexto  Cục Hàng hải VN yêu cầu các hãng tàu chủ động giảm phí lưu bãi container phế liệu (3/4/2020) 

nexto  Quy định về dịch vụ chuyển tiền và thu chi hộ của doanh nghiệp bưu chính English attachment (14/1/2020) 

nexto  Thu hộ cước vận tải quốc tế phải trích nộp 2% thuế TNDN nhà thầu (30/12/2019) 

nexto  Về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Na-uy đối với thu nhập của hãng tàu G2Ocean (6/3/2020) 

nexto  Về thuế đối với cá nhân thu hộ tiền cho thuê chỗ bán hàng tại chợ (13/9/2019) 

nexto  Đại lý tàu biển chịu trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu cho Hãng tàu English attachment (11/9/2019) 

nexto  Về việc lập hóa đơn khi thu hộ phí vệ sinh môi trường (15/1/2019) 

nexto  Về xuất hóa đơn thu hộ tiền điện (19/11/2018) 

nexto  Vận tải hàng xuất khẩu ra nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu (27/11/2018) 

Vận tải biển