LuatVietnam

blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu English attachment

Công văn số 36197/CTHN-TTHT ngày 25/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài (5 trang)
Posted: 28/7/2022 7:46:07 AM | Latest updated: 8/12/2022 2:15:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5509 | Vietlaw: 590
LuatVietnam

Về nguyên tắc, công ty ở nước ngoài nếu có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết với công ty tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Công ty Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nếu công ty nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế theo Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Trong đó, thuế nhà thầu phải nộp bao gồm thuế GTGT (xác định theo Điều 12) và thuế TNDN (xác định theo Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5509

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV36197-25072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu

blue-check Thuê nước ngoài giao nhận hàng phải trích nộp 2% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Về thuế nhà thầu đối với dịch vụ mua bán thông qua hợp đồng kỳ hạn English attachment
blue-check Mua quyền sử dụng tiện ích trên nền tảng nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Miễn nộp thay thuế nhà thầu nếu bên nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Thanh lý tài sản tại Việt Nam phải trích nộp 1% thuế nhà thầu English attachment
blue-check Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu English attachment
blue-check Thuê quảng cáo trên website nước ngoài, trường hợp nào được miễn nộp thay thuế? English attachment
blue-check Thu nhập phát sinh từ giao dịch với công ty Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Các trường hợp cung ứng dịch vụ được miễn thuế nhà thầu English attachment
blue-check Cách tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ phần mềm
blue-check Dịch vụ chuyển phát chiều từ nước ngoài về Việt Nam không bị tính thuế nhà thầu
blue-check Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài phải thông báo với thuế nếu được miễn, giảm thuế theo Hiệp định
blue-check Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế English attachment
blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp English attachment
blue-check Nhà thầu nước ngoài sẽ được cấp 01 MST cho từng hợp đồng thầu
blue-check Bán bản quyền game hoặc chia sẻ doanh thu đều phải nộp 10% thuế nhà thầu
blue-check Phát sinh thu nhập tại Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi không có cơ sở thường trú
blue-check Những trường hợp phải khấu trừ thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho nước ngoài English attachment