LuatVietnam

blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?

Công văn số 27971/CTHN-TTHT ngày 15/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (5 trang)
Posted: 22/6/2022 7:37:43 AM | Latest updated: 4/7/2022 6:48:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5486
LuatVietnam

Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS phát sinh trước năm 2021, việc kê khai, nộp thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, nếu xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận thì được khai nộp thuế TNDN theo doanh thu trừ chi phí. Tuy nhiên, nếu chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì phải tạm nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Số thuế TNDN tạm nộp theo tiến độ được quyết toán chính thức khi doanh nghiệp bàn giao nhà cho khách hàng.

Từ năm 2021, việc khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS được thực hiện theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, lưu ý, từ 2021, khi thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, doanh nghiệp buộc phải trích nộp thuế với tỷ lệ 1% doanh thu, bất kể xác định được chi phí.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5486

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế
blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị