LuatVietnam

blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023

Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 23/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 (20 trang)
Posted: 25/7/2022 9:55:51 AM | Latest updated: 26/7/2022 1:04:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502
LuatVietnam

Công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, việc bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nói chung, năm 2023 nói riêng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

(2) Thu hồi vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(3) Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2022;

(4) Dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn;

(5) Các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; các dự án đầu tư PPP;

(6) Các nhiệm vụ cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước;

(7) Các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt;

Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án, nhiệm vụ kể trên thì mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư trong năm 2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực