LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp chứng chỉ xây dựng và môi giới BĐS tại Tp. HCM từ 26/7/2023

Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (4 trang)
Posted: 10/8/2023 10:19:06 AM | Latest updated: 14/8/2023 4:12:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5763
LuatVietnam

Quyết định thay mới 12 thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 01 thủ tục về công bố hợp quy vật liệu xây dựng và 03 thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS... áp dụng trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 26/7/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 và Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 03/11/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5763

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian