LuatVietnam

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích đo đạc lại

Cập nhật 6/12/2022 | Đăng tải: LVN.5597

hoi Huỳnh Văn Vương (Cần Thơ)
Công ty của tôi đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chỉnh lý chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh vào năm 2006.
Theo kết quả trích lục địa chính và đo đạc lại thì diện tích có sự tăng lên (ranh, mốc đều có sự xác nhận không thay đổi của các hộ liền kề và xác nhận của UBND cấp xã. Diện tích sử dụng cũng không lấn chiếm hành lang lộ giới và phần bảo lưu sông).
Theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì công ty tôi được quyền cấp đổi Giấy chứng nhận do "đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất" và "người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".
Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận với lý do, diện tích tăng lên (không đúng với diện tích theo Giấy chứng nhận đã được cấp theo Luật Đất đai 2003 và yêu cầu trích lục lại diện tích đúng với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận cũ thì mới làm thủ tục được.
Văn phòng Đăng ký đất đai làm vậy có đúng luật không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung ông hỏi thuộc thủ tục hành chính tại địa phương, Bộ trả lời chung như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, "trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch hơn nếu có".

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: "Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Đề nghị ông tham khảo các quy định tại nêu trên và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?