LuatVietnam

Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích đo đạc lại

Cập nhật 6/12/2022 | Đăng tải: LVN.5597

hoi Huỳnh Văn Vương (Cần Thơ)
Công ty của tôi đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chỉnh lý chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh vào năm 2006.
Theo kết quả trích lục địa chính và đo đạc lại thì diện tích có sự tăng lên (ranh, mốc đều có sự xác nhận không thay đổi của các hộ liền kề và xác nhận của UBND cấp xã. Diện tích sử dụng cũng không lấn chiếm hành lang lộ giới và phần bảo lưu sông).
Theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì công ty tôi được quyền cấp đổi Giấy chứng nhận do "đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất" và "người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".
Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận với lý do, diện tích tăng lên (không đúng với diện tích theo Giấy chứng nhận đã được cấp theo Luật Đất đai 2003 và yêu cầu trích lục lại diện tích đúng với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận cũ thì mới làm thủ tục được.
Văn phòng Đăng ký đất đai làm vậy có đúng luật không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung ông hỏi thuộc thủ tục hành chính tại địa phương, Bộ trả lời chung như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, "trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch hơn nếu có".

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: "Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Đề nghị ông tham khảo các quy định tại nêu trên và liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?
otvet Sổ đỏ mẫu cũ vẫn có giá trị chuyển nhượng, không bắt buộc đổi sang mẫu mới
otvet Đất chuyển mục đích sử dụng một phần phải tách thửa
otvet Vi bằng không có giá trị pháp lý như hợp đồng mua bán nhà đất
otvet Tự ý sửa sổ đỏ có được cấp lại?
otvet Cách khai nộp trực tuyến hồ sơ cấp đổi sổ đỏ
otvet Có được phép xây cửa hàng trên đất nông nghiệp?
otvet Việt kiều có được hưởng thừa kế nhà đất tại Việt Nam?
otvet Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế
otvet Điều kiện gộp và tách sổ đỏ
otvet Việt kiều được phép chuyển nhượng lại đất đã khai thừa kế
otvet Cách tính hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
otvet Quyền sở hữu nhà ở được xác định thế nào?
otvet Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tay như thế nào?
otvet Có cần đăng bộ lại đất khi công ty thay đổi thành viên?
otvet Đất nông nghiệp giao vượt hạn mức có được gia hạn sử dụng?
otvet Đất thuộc diện thu hồi có được chuyển nhượng?
otvet Có thể xin đính chính nếu sổ đỏ bị sai số lô, số thửa
otvet Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích đo đạc lại
otvet Những lưu ý khi mua nhà từ người thua độ bóng đá