LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai tại TP. HCM từ 28/4/2023

Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vưc lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (26 trang)
Posted: 15/5/2023 8:35:25 AM | Latest updated: 15/5/2023 12:05:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5697
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới thủ tục cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai, áp dụng thống nhất trên địa bàn TP. HCM kể từ ngày 28/4/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có số thứ tự 10, 11, 12 tại Quyết định số 5223/QĐ-UBNDstatus2 ngày 28/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5697

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dầu khí

blue-check Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai tại TP. HCM từ 28/4/2023
blue-check Dự kiến sửa đổi quy định về thời giờ làm việc trong lĩnh vực dầu khí
light-check Luật Dầu khí 2022 English attachment
blue-check Công bố Dự thảo Nghị định mới về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài
blue-check Danh mục 7 chất phát tán được sử dụng để ứng phó sự cố tràn dầu English attachment
blue-check Hủy bỏ TCVN 8610:2010 về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) English attachment
blue-check Khí hóa lỏng LNG thuộc nhóm 2711 English attachment
blue-check Quy định về quản lý chất lượng đối với khí, gas English attachment
blue-check Khí LNG chịu thuế nhập khẩu ưu đãi 5%
blue-check Giấy phép kinh doanh LPG cấp trước 1/8/2018 vẫn tiếp tục có hiệu lực
blue-check Về nhập khẩu máy móc thăm dò dầu khí đã qua sử dụng
blue-check Về khoảng cách an toàn đối với đường ống dẫn khí
blue-check Sửa đổi khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí
blue-check Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí
blue-check Dự án dầu khí ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ trước khi có giấy chứng nhận English attachment
blue-check Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG
blue-check Bán gas cho trường học có được miễn thuế GTGT?
blue-check 27 TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí tại Hà Nội
blue-check Về thời hạn hoạt động của các trạm nạp LPG đi thuê
blue-check Máy móc thiết bị phục vụ dầu khí cho dù trong nước đã sản xuất được vẫn được miễn thuế English attachment