LuatVietnam

Thủ tục cập nhật thông tin của chủ doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh

Cập nhật 14/3/2023 | Đăng tải: LVN.5662

hoi NGUYỄN QUỐC TUẤN
Tôi là chủ DNTN Nguyễn Quốc. Đăng ký lần đầu ngày 05/05/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/07/2016.
Hiện nay tôi đã được cấp căn cước công dân có gắn chíp Vậy tôi có cần tiến hành thủ tục để cập nhật số căn cước công dân vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân? Nếu có kính nhờ Quý Ban Điều Hành hướng dẫn các hồ sơ cần phải thực hiện và nộp cho cơ quan nào.

luat Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư HCM:

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp đến quý ông/bà như sau:

1/ Hồ sơ, trình tự thủ tục Cập nhật bổ sung thông tin được thực hiện theo quy định tại  Điều 63 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp tham khảo mẫu và thủ tục theo đường link: https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/ Tra cứu thủ tục hành chính/ Đăng ký doanh nghiệp

+ Trường hợp cần hỗ trợ soạn hồ sơ, Doanh nghiệp truy cập đường link sau: http://120.72.100.66/vie/webappDN/TNHHCPQM.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ website:www.dangkykinhdoanh.gov.vn/Đăng ký qua mạng ,hộp thư hỗ trợ: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn

2/ Căn cứ khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp 2020) quy định "2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi."

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm