LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất kênh truyền hình kể từ 15/8/2023

Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT ngày 25/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (99 trang)
Posted: 8/8/2023 8:37:05 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:31:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này gồm:

1. Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

3. Cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

4. Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

5. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

6. Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

7. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

8. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

9. Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

10. Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

11. Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

12. Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 361/QĐ-BTTTT ngày 16/8/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu