LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội (áp dụng từ 21/3/2023)

Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội (7 trang)
Posted: 28/3/2023 8:15:30 AM | Latest updated: 28/3/2023 1:59:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5669
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 09 thủ tục mới ban hành và sửa đổi tại Hà Nội trong lĩnh vực hóa chất, gồm:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất

2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất

3. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất

4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

5. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

6. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất

7. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

8. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

9. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính số 18, 19, 20, 21, 22 và 23 quy định tại mục A, phần III lĩnh vực hóa chất, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1902/QĐ-UBNDstatus1 ngày 11/5/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5669

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Tiếp tục cấp giấy phép nhập khẩu chất HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC được cấp theo quy định cũ đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check [TP. HCM] Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm từ 5/4/2023
blue-check Cảnh báo các dấu hiệu gian lận để buôn lậu tiền chất ma túy
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội (áp dụng từ 21/3/2023)
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép trong lĩnh vực hóa chất
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment
blue-check Bắt buộc điều chỉnh hóa đơn nếu chưa giảm 2% thuế GTGT
blue-check 37 quy trình cấp phép kinh doanh khí, vật liệu nổ và chứng nhận ATTP tại Hà Nội
blue-check Các sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thay mới Danh mục chất ma túy được và không được sử dụng English attachment