LuatVietnam

Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?

Cập nhật 11/7/2022 | Đăng tải: LVN.5496

hoi Phạm Như Mùi (Hà Tĩnh)
Gia đình tôi sử dụng một mảnh đất từ năm 1983 tới nay nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bây giờ gia đình tôi muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm như thế nào và cần những giấy tờ gì?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo phản ánh của bà Mùi thì gia đình sử dụng một mảnh đất từ năm 1983 tới nay nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đã được quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013; Điều 20, Điều 22, Điều 23 và Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Chính phủ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Chuyển đất vườn thành đất ở, có bị khống chế hạn mức?
otvet Nhà cho tặng nếu đã làm thủ tục sang tên có được đòi lại?
otvet Các lô đất nhỏ hơn mức tối thiểu tách thửa vẫn được phép chuyển nhượng
otvet Không bắt buộc điều chỉnh hợp đồng thuê nhà khi đổi CMND sang CCCD
otvet Ghi thêm tên các đồng sở hữu vào sổ đỏ, thủ tục thế nào?
otvet Đất nông nghiệp có được phép tách thửa?
otvet Có được cải tạo công trình trên đất quy hoạch chưa thu hồi?
otvet Các trường hợp phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ
otvet Các khoản lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ từ 2022
otvet Cho thuê lại một phần căn nhà vẫn phải có sự đồng ý của chủ nhà
otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Có bắt buộc chuyển sang thuê đất theo Luật mới đối với đất đã được giao trước đây?
otvet Điều kiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng