LuatVietnam

Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tay như thế nào?

Cập nhật 17/12/2022 | Đăng tải: LVN.5604

hoi Kiều Thị Bảy (Hà Nội)
Gia đình tôi mua 1 mảnh đất vào năm 1997 bằng giấy viết tay, chỉ có chữ ký của hai bên mua, bán; chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Mảnh đất có nguồn gốc được UBND xã giao cho bên bán trái thẩm quyền từ tháng 6/1992.
Gia đình tôi vẫn đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp với ai từ khi mua tới thời điểm hiện tại và chỉ có hợp đồng mua bán viết tay giữa 2 bên. Trước đây, gia đình tôi sử dụng trồng rau màu, hiện tại thì đang cho thuê làm xưởng.
Thuế hằng năm thì trước đó tôi không biết có đóng không, tôi chỉ mới tiếp nhận và đóng thuế từ năm 2021 do bố của tôi mất đột ngột. Hiện tôi muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất trên thì có hợp pháp không? Thủ tục và các loại thuế phí thế nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Việc xác định việc sử dụng đất ổn định đã được quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được bổ sung theo quy định tại Khoản 19 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình được quy định tại Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai.

Việc giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thủ tục hành chính cụ thể tại địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà biết, nghiên cứu, liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?
otvet Điều kiện bán nhà đang cho thuê
otvet Sổ đỏ mẫu cũ vẫn có giá trị chuyển nhượng, không bắt buộc đổi sang mẫu mới
otvet Đất chuyển mục đích sử dụng một phần phải tách thửa
otvet Vi bằng không có giá trị pháp lý như hợp đồng mua bán nhà đất
otvet Tự ý sửa sổ đỏ có được cấp lại?
otvet Cách khai nộp trực tuyến hồ sơ cấp đổi sổ đỏ
otvet Có được phép xây cửa hàng trên đất nông nghiệp?
otvet Việt kiều có được hưởng thừa kế nhà đất tại Việt Nam?
otvet Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế
otvet Điều kiện gộp và tách sổ đỏ
otvet Việt kiều được phép chuyển nhượng lại đất đã khai thừa kế
otvet Cách tính hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
otvet Quyền sở hữu nhà ở được xác định thế nào?
otvet Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tay như thế nào?
otvet Có cần đăng bộ lại đất khi công ty thay đổi thành viên?
otvet Đất nông nghiệp giao vượt hạn mức có được gia hạn sử dụng?
otvet Đất thuộc diện thu hồi có được chuyển nhượng?
otvet Có thể xin đính chính nếu sổ đỏ bị sai số lô, số thửa