LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y từ 25/7/2023

Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (20 trang)
Posted: 10/8/2023 9:54:21 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:36:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y đã được tái cấu trúc, gồm các lĩnh vực: tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú ý; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy trình nội bộ số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 03/11/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu