LuatVietnam

blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)

Quyết định số 99/QĐ-NHNN ngày 18/1/2023 của Ngân hàng Nhà nước Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (30 trang)
Posted: 2/2/2023 1:52:22 PM | Latest updated: 5/2/2023 12:23:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5629
LuatVietnam

Các thủ tục trong lĩnh vực ngoại hối được sửa đổi tại Quyết định này gồm:

1. Chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước

2. Chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế

3. Cho phép thực hiện có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế

4. Cho phép gia hạn thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế

5. Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia

Nội dung cụ thể xem Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Sửa đổi nội dung các thủ tục hành chính có mã như sau: 1.003499, 1.003485, 1.003475, 2.001357 được công bố tại Quyết định số 2278/QĐ-NHNN ngày 15/11/2016 và 1.001841 được công bố tại Quyết định số 1762/QĐ-NHNN ngày 01/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5629

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng

blue-check Hướng dẫn các ngân hàng báo cáo tình hình chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ
blue-check Sửa đổi các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng và đại lý ngoại tệ
blue-check Thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối (sửa đổi)
blue-check Điều chỉnh thẩm quyền cấp phép hoạt động ngoại hối cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài English attachment
blue-check Điều chỉnh một số quy định về nhập khẩu vàng nguyên liệu và chuyển ngân ra nước ngoài English attachment
blue-check Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/2/2023 English attachment
blue-check Về thủ tục nhập khẩu vàng
blue-check Quy định mới về trả thưởng bằng ngoại tệ cho người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử English attachment
blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi giấy phép thu chi ngoại tệ (dành cho doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử)
blue-check Sửa đổi thủ tục Đăng ký giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với các ngân hàng
blue-check Điều kiện giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với NHNN kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu "đồng xu bằng bạc trắng" có phải xin giấy phép?
blue-check Từ 15/1/2021, doanh nghiệp FDI được miễn nộp Giấy phép khi nhập khẩu vàng nguyên liệu English attachment
blue-check Từ 15/1/2021, Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu được cấp trên Hệ thống một cửa quốc gia English attachment
blue-check Sửa đổi biểu mẫu và thủ tục cấp phép XNK ngoại tệ của ngân hàng English attachment
blue-check Nhập vàng nguyên liệu để gia công phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải cáo cáo hàng quý với NHNN English attachment
blue-check Điều kiện gia công vàng trang sức cho nước ngoài English attachment
blue-check Nhập khẩu vàng để sản xuất linh kiện điện tử phải báo cáo với NHNN English attachment