LuatVietnam

blue-check Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản trên địa bàn Tp. Hà Nội

Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản trên địa bàn trên địa bàn thành phố Hà Nội (55 trang)
Posted: 9/1/2023 11:09:25 AM | Latest updated: 9/2/2023 9:13:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5638
LuatVietnam

Các thủ tục hành chính liên thông một cửa tại Sở Xây dựng Tp, Hà Nội được công bố theo quyết định này gồm:

1. Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (theo Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 17/9/2021)

2. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trên địa bàn tp. Hà Nội (theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 26/7/2022)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5638

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng không phải là căn cứ để tính tiền sử dụng đất
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Về nguyên tắc thanh quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT
blue-check Chủ đầu tư được phép bổ sung khối lượng xây dựng nếu không đội giá gói thầu English attachment
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?