LuatVietnam

blue-check Thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (3 trang)
Posted: 21/8/2023 3:25:54 PM | Latest updated: 24/8/2023 8:16:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. HCM, áp dụng kể từ ngày 16/8/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 16-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Dự án công nghệ caoCập nhật đến: 16-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu