LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật tại Tp. HCM từ 25/7/2023

Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, luật sư, giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (26 trang)
Posted: 9/8/2023 8:40:48 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:45:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759
LuatVietnam

Các thủ tục được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này gồm:

- Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, Công ty luật;

- Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư;

- Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Hợp nhất, sáp nhập công ty luật;

- Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật;

- Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài;

- Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

- Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư;

- Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân;

- Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;

- Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên;

...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành chính liên quan tại các Quyết định sau:

Thủ tục có thứ tự A.VIII.1, A.VIII.2, A.VIII.3, A.VIII.4, A.VIII.5, A.VIII.6, A.VIII.7, A.VIII.8 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2016; Thủ tục có thứ tự B1.I.1, B 1.I.2, B1.I.3, B1.I.4, B1.I.5, B1.I.6, B1.I.7, B1.I.8, B1.I.9, B1.I.10, B1.I.11, B1.I.12, B1.I.13, B1.I.14, B2.I.1, B2.I.2, B2.I.3 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05/10/2020; Các thủ tục có thứ tự A.1, B.II.10 tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 06/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 25-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu