LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký thi cấp thẻ thẩm định viên về giá kể từ 5/9/2023

Quyết định số 1893/QĐ-BTC ngày 5/9/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (12 trang)
Posted: 8/9/2023 7:35:13 AM | Latest updated: 8/9/2023 12:18:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5782
LuatVietnam

Quyết định thay mới 02 thủ tục quy định tại số thứ tự 03 và 04 mục A Phần I tại Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016, gồm:

1. Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

2. Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Quy trình thực hiện thủ tục xem hướng dẫn tại Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5782

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu