LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp (áp dụng từ 1/9/2023)

Quyết định số 969/QĐ-BGTVT ngày 8/8/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (13 trang)
Posted: 10/8/2023 9:21:24 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:51:17 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Các thủ tục sửa đổi tại Quyết định này được căn cứ theo quy định tại Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT, bao gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam

2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu