LuatVietnam

blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)

Thông báo số 1288/TB-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (12 trang)
Posted: 29/3/2023 8:33:10 AM | Latest updated: 29/3/2023 11:19:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5667
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, kể từ ngày 31/3/2023, thủ tục điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH sẽ được áp dụng theo quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ mới (Quy trình 628, PGN 628).

Các bước thủ tục và thành phần hồ sơ xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Cần lưu ý, trường hợp người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận ký lại hợp đồng theo đúng tên tuổi của người lao động thì trong hồ sơ điều chỉnh BHXH phải nộp thêm:

+ Văn bản của doanh nghiệp xác nhận việc thay đổi thông tin tham gia BHXH của người lao động (đối với người đang làm việc);

+ Hợp đồng lao động ký lại theo đúng tên tuổi của người lao động.

Trường hợp hợp đồng lao động đã ký bị tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì trong hồ sơ điều chỉnh BHXH phải nộp thêm Quyết định của Tòa án và hợp đồng ký lại theo đúng tên tuổi của người lao động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5667

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư