LuatVietnam

Thủ tục đổi tên khai sinh

Cập nhật 22/7/2022 | Đăng tải: LVN.5501

hoi Bùi Thị Liên (Quảng Ninh)
Các thủ tục và hồ sơ liên quan đến vấn đề đổi tên gồm những gì?

luat Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký là nội dung thuộc thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch; thủ tục này được thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thì phạm vi, điều kiện thay đổi hộ tịch, thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch, thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch được thực hiện theo các quy định sau:

Về phạm vi, điều kiện thay đổi hộ tịch, cá nhân chỉ được thay đổi họ, chữ đệm và tên theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch và Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Về thẩm quyền giải quyết, việc thay đổi hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 46 Luật Hộ tịch, trong đó:

UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Về thủ tục, thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch.

Căn cứ các quy định nêu trên, bà Bùi Thị Liên có thể đến UBND cấp xã, hoặc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú để  được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hộ tịch

otvet Điều kiện đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD tại nơi thuê trọ
otvet Nhà mua giấy tay có được đăng ký tạm trú?
otvet Thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh đã làm ở nước ngoài
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay cho Sổ Hộ khẩu?
otvet Có thể cải chính năm sinh trong giấy khai sinh
otvet Chuyển nơi tạm trú theo cha hoặc mẹ, thủ tục như thế nào?
otvet Cần xin giấy xác nhận nơi cư trú khi làm thủ tục hành chính nếu bỏ sổ hộ khẩu
otvet Có thể xin cấp lại CCCD ở nơi tạm trú
otvet Hộ khẩu sẽ bị thu hồi khi làm thủ tục nhập khẩu
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu
otvet Có thể dùng CCCD để chứng minh nơi cư trú
otvet Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà của anh chị
otvet Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu?
otvet Được đăng ký thường trú tại nơi mua nhà
otvet Từ 1/7/2022, được nộp thẻ CCCD thay sổ hộ khẩu khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Chỉ có thể tra cứu "số định danh" tại công an xã nơi thường trú
otvet Giấy khai sinh điện tử chỉ được áp dụng sau khi hoàn thành số hóa sổ hộ tịch
otvet Mất bản gốc giấy khai sinh phải đăng ký lại
otvet Thủ tục chỉnh sửa thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư
otvet Có được đăng ký thường trú tại nơi ở nhờ?