LuatVietnam

blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023

Quyết định số 115/QĐ-BTC ngày 6/2/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (9 trang)
Posted: 9/2/2023 2:58:54 PM | Latest updated: 10/2/2023 10:35:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục sửa đổi về gia hạn nộp thuế, áp dụng kể từ ngày 6/2/2023.

Nội dung được sửa đổi căn cứ theo quy định tại Nghị định 32/2022/NĐ-CP (về gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước); Nghị định 34/2022/NĐ-CP (về gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2022) và Thông tư số 80/2021/TT-BTCstatus2 (về hướng dẫn thủ tục, biểu mẫu khai nộp thuế).

Hồ sơ gia hạn nộp thuế có thể nộp bằng phương thức điện tử nếu đáp ứng điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BTC .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1710/QĐ-BTCstatus1 ngày 24/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt