LuatVietnam

blue-check Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TP. HCM

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (4 trang)
Posted: 7/6/2022 3:32:15 PM | Latest updated: 8/6/2022 2:47:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TP. HCM theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, bao gồm:

1. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà (500.000 đồng/tháng) cho người lao động đang làm việc

2. Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà (1.000.000 đồng/tháng) cho người lao động quay lại làm việc

Theo đó, thời hạn giải quyết thủ tục hỗ trợ tiền nhà cho người lao động tối đa là 10 ngày hoặc 12 ngày làm việc (nếu phải xác minh) kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trình tự thực hiện xem chi tiết tại danh mục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 30-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm