LuatVietnam

blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 3/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18 trang)
Posted: 9/6/2022 3:38:43 PM | Latest updated: 11/6/2022 1:06:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5471
LuatVietnam

Các thủ tục mới ban hành và sửa đổi tại Quyết định này bao gồm:

1. Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

2. Đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

3. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Đây là các thủ tục được quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 585/QĐ-BKHĐTstatus1 ngày 22/4/2019.

Bãi bỏ Nội dung thủ tục hành chính "Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp" được ban hành tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐTstatus2 ngày 21/9/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 3-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5471
Tệp đính kèm
Lược đồ
Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 3-Jun-2022
Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp