LuatVietnam

blue-check Thủ tục kê khai, xác minh về tài sản và thu nhập của công chức nhà nước (thuộc TP. HCM)

Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (7 trang)
Posted: 21/6/2022 8:54:19 AM | Latest updated: 24/6/2022 1:15:25 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục kê khai, xác minh, giải trình... về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhà nước trên địa bàn TP. HCM, bao gồm:

1. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

2. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình

Các thủ tục này được thực hiện theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CPstatus2 và Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 8/3/2021.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 17-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức