LuatVietnam

blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 9/2/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (30 trang)
Posted: 13/2/2023 8:33:50 AM | Latest updated: 13/2/2023 1:55:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5642
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới ban hành hoặc sửa đổi về tuyển dụng công chức, viên chức tại TP. HCM, gồm: xét tuyển công chức, tiếp nhận vào làm công chức, thi tuyển viên chức, xét tuyển viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi tuyển công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho 06 thủ tục hành chính có thứ tự B.1, B.2, C.1, D.I.1, D.I.2 và D.I.3 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBNDstatus2 ngày 20/4/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5642

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

blue-check 08 thủ tục về tuyển dụng công chức, viên chức tại Hà Nội
light-check Quy chế kiểm định chất lượng đầu vào công chức
blue-check Các trường hợp viên chức ngành y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% English attachment
blue-check Trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Một cửa tại TP. HCM
blue-check Thủ tục mới về thi tuyển công chức, viên chức tại TP. HCM
blue-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
blue-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
blue-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
blue-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
blue-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
blue-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
blue-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
blue-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM