LuatVietnam

blue-check Thủ tục mới về trích lục hộ tịch, đăng ký hành nghề luật sư tại Hà Nội

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch (40 trang)
Posted: 31/1/2023 9:26:42 AM | Latest updated: 9/2/2023 10:23:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5644
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới trên địa bàn TP. Hà Nội về: xác nhận thông tin hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký hành nghề luật sư; đăng ký thành lập công ty, văn phòng luật sư....

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc các mục: IA, IB Phụ lục II tại Quyết định số 4713/QĐ-UBNDstatus2 ngày 20/10/2020; Thủ tục hành chính thuộc các mục: I, Phụ lục III tại Quyết định số 4016/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/8/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5644

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đòi hộ khẩu khi giải quyết TTHC
blue-check [Dự thảo] Luật Căn cước công dân (sửa đổi 2023)
blue-check 05 trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần chủ dữ liệu đồng ý English attachment
blue-check Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về trích lục hộ tịch, đăng ký hành nghề luật sư tại Hà Nội
blue-check Bãi bỏ quy định về hộ khẩu khi đăng ký khai sinh
blue-check Lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?