LuatVietnam

light-check Thủ tục nhận tiền và tài sản được thi hành án (áp dụng với án dân sự)

Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (26 trang)
Posted: 18/8/2023 9:03:35 AM | Latest updated: 17/9/2023 5:33:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định sau:

1. Việc đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự.

2. Thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính trong thi hành án dân sự, gồm: giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản kê biên, tạm giữ; thu, chi tiền thi hành án; chế độ kiểm tra và báo cáo về thi hành án dân sự.

3. Lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ sổ, hồ sơ thi hành án; các loại biểu mẫu nghiệp vụ; việc quản lý, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Theo Điều 18 Thông tư này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu tiền, tài sản thi hành án, giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án phải tiến hành thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án theo thứ tự quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự. Chấp hành viên phải thông báo cho đương sự đến nhận tiền, tài sản.

Đối với đương sự đến nhận tiền, tài sản thi hành án, cần phải xuất trình tài khoản định danh điện tử hoặc mang theo một trong các giấy tờ sau: Thẻ CCCD, CMND, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (các giấy tờ này phải là bản chính).

Việc thanh toán tiền, trả tài sản được thi hành án có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: đương sự trực tiếp đến trụ sở cơ quan thi hành án để nhận; đương sự ủy quyền cho người khác nhận thay; đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản.

Trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, tổ chức thì được cử người đại diện hợp pháp đến nhận tiền thi hành án nhưng phải xuất trình văn bản chứng minh cho việc đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và cung cấp tài khoản định danh điện tử hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo mà người được nhận tiền thi hành án không đến nhận tiền thì cơ quan thi hành án sẽ xử lý vụ việc theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP ).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2023 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTPstatus3 ngày 01/02/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian