LuatVietnam

blue-check Thủ tục phê duyệt khai thác rừng và xác nhận bảng kê lâm sản (mới)

Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/1/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (57 trang)
Posted: 2/2/2023 1:12:40 PM | Latest updated: 7/2/2023 10:06:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5633
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp được quy định tại Thông tư 26/2022/TT-BNNPTNT, gồm:

1. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp & PTNT

2. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT

3. Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

4. Xác nhận bảng kê lâm sản

5. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với 03 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5633

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lâm nghiệp

blue-check Thủ tục phê duyệt khai thác rừng và xác nhận bảng kê lâm sản (mới)
blue-check Quy định mới về hồ sơ lâm sản và truy xuất nguồn gốc lâm sản
blue-check Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022 English attachment
blue-check Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại TP. HCM kể từ 23/6/2022
blue-check Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của chủ hàng English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp giấy phép để xuất/nhập khẩu gỗ
blue-check Quy trình đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép CITES từ 30/11/2021
blue-check Chính sách hỗ trợ thu nhập đợt dịch thứ 4 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo cần biết khi kê khai mã HS và trị giá đối với gỗ ván xuất khẩu
blue-check Gỗ nhập khẩu vào Việt Nam có bắt buộc xuất trình giấy phép xuất khẩu ?
blue-check Hướng dẫn khai báo xuất xứ đối với gỗ nhập khẩu
blue-check Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment
blue-check Trường hợp nào gỗ nhập khẩu phải nộp bảng kê khai nguồn gốc?
blue-check Xuất khẩu dăm gỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 2%
blue-check Hướng dẫn kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu khi không có Giấy phép FLEGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị giảm thuế xuất khẩu dăm gỗ về 0%
blue-check Một số lưu ý khi nhập khẩu gỗ vào Việt Nam English attachment
blue-check Bảng tổng hợp Hỏi - Đáp về cấp giấy phép FLEGT cho gỗ xuất nhập khẩu