LuatVietnam

blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)

Quyết định số 1032/QĐ-NHNN ngày 15/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (21 trang)
Posted: 20/6/2022 9:11:30 AM | Latest updated: 24/6/2022 2:40:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Hỗ trợ lãi suất (2%) cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

Đối tượng áp dụng thủ tục này là các ngân hàng thương mại nhằm:

(i) đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất với Ngân hàng Nhà nước,

(ii) đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hàng quý;

(iii) quyết toán số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 15-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lãi suất