LuatVietnam

Thủ tục thay đổi bên nhận thế chấp sổ đỏ thực hiện theo quy định nào?

Cập nhật 31/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Thị Thanh Huyền (Hà Nội)
Công ty tôi mua lại một khoản nợ của ông Nguyễn Văn A từ ngân hàng thông qua Hợp đồng mua bán nợ. Khoản nợ có tài sản bảo đảm là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất đứng tên ông A.
Hiện tại, công ty tôi đang làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai để thay đổi bên nhận thế chấp từ ngân hàng sang công ty thì được phản hồi là "Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết do Hợp đồng mua bán nợ nộp trong hồ sơ không phải bản chính và thiếu phần chứng nhận của văn phòng công chứng".
Công ty tôi có bắt buộc phải nộp hồ sơ là Hợp đồng mua bán nợ bản chính hoặc bản sao có chứng thực của văn phòng công chứng khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Nội dung bà hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, đề nghị bà nghiên cứu quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ) và Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thực hiện theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm