LuatVietnam

blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)

Quyết định số 538/QĐ-BHXH ngày 4/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (8 trang)
Posted: 10/4/2023 7:56:59 AM | Latest updated: 10/4/2023 1:24:16 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định ban hành mới thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận", áp dụng kể từ ngày 4/4/2023.

Thủ tục này do thân nhân của người hưởng (đã chết) thực hiện, hồ sơ gồm: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) ban hành kèm Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023; Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử.

Thời hạn giải quyết và chi trả chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế nội dung tại mục II Phần A - Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục số 3 mục V, Phần B - Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXHstatus2 ngày 25/02/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Đã có thể đăng ký BHXH tự nguyện trực tuyến
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư