LuatVietnam

Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT

Cập nhật 3/7/2022 | Đăng tải: LVN.5487

hoi Bạn đọc
Tôi có thẻ bảo hiểm y tế theo diện hưởng chế độ thất nghiệp. Tôi bị tai nạn cấp cứu tại một phòng khám đa khoa. Tuy nhiên, tôi không khám theo thẻ bảo hiểm y tế nên tôi phải trả 100% chi phí.
Vậy, tôi có được thanh toán trực tiếp chế độ bảo hiểm y tế không? Cần những thủ tục gì khi đi thanh toán? Địa chỉ trên thẻ bảo hiểm y tế khác với nơi ở thường trú thì nộp hồ sơ thanh toán ở đâu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế thì trong trường hợp cấp cứu (tình trạng cấp cứu do cơ sở khám chữa bệnh xác nhận), người tham gia bảo hiểm y tế có thể đến bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào để điều trị (bao gồm cả cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội) và vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí điều trị trong phạm vi và mức hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế. 

Để được thanh toán trực tiếp, đề nghị bà mang hồ sơ gồm có: Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) của thẻ bảo hiểm y tế, Giấy tờ chứng minh nhân thân, Giấy ra viện, Phiếu khám bệnh, Sổ khám bệnh của lần khám chữa bệnh đến nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được xem xét, giải quyết.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục
otvet Không phải nộp phí khi đăng ký thay đổi nơi KCB BHYT
otvet Khi nào được sử dụng thẻ BHYT trên VssID để khám chữa bệnh?
otvet Chế độ BHYT hiện hành dành cho người mắc bệnh hiểm nghèo
otvet BHYT có hỗ trợ viện phí cho người tạm hoãn hợp đồng lao động?
otvet Có HĐLĐ phải chuyển sang mua BHYT bắt buộc
otvet Những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (mới nhất)
otvet Khám ngoại trú được hưởng BHYT thế nào?
otvet Đóng BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được miễn chi trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở
otvet Trường hợp nào KCB trái tuyến vẫn được hưởng 100% BHYT?
otvet Có được đổi thẻ BHYT từ diện "hưu trí" sang "người cao tuổi"?