LuatVietnam

Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT

Cập nhật 3/7/2022 | Đăng tải: LVN.5487

hoi Bạn đọc
Tôi có thẻ bảo hiểm y tế theo diện hưởng chế độ thất nghiệp. Tôi bị tai nạn cấp cứu tại một phòng khám đa khoa. Tuy nhiên, tôi không khám theo thẻ bảo hiểm y tế nên tôi phải trả 100% chi phí.
Vậy, tôi có được thanh toán trực tiếp chế độ bảo hiểm y tế không? Cần những thủ tục gì khi đi thanh toán? Địa chỉ trên thẻ bảo hiểm y tế khác với nơi ở thường trú thì nộp hồ sơ thanh toán ở đâu?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế thì trong trường hợp cấp cứu (tình trạng cấp cứu do cơ sở khám chữa bệnh xác nhận), người tham gia bảo hiểm y tế có thể đến bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào để điều trị (bao gồm cả cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội) và vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí điều trị trong phạm vi và mức hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế. 

Để được thanh toán trực tiếp, đề nghị bà mang hồ sơ gồm có: Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) của thẻ bảo hiểm y tế, Giấy tờ chứng minh nhân thân, Giấy ra viện, Phiếu khám bệnh, Sổ khám bệnh của lần khám chữa bệnh đến nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được xem xét, giải quyết.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?