LuatVietnam

blue-check Thủ tướng yêu cầu các tỉnh triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ Covid-19

Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội (2 trang)
Posted: 19/5/2022 2:42:22 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:30:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Thủ tướng đã điện và yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quy định tại các văn bản sau:

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế năm 2022;

- Nghị quyết số 43/2022/QH15 về giảm thuế GTGT năm 2022 cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%;

- Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động;

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 (về chính sách hỗ trợ ngừng việc, mất việc,... còn hiệu lực);

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 về chính sách tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm