LuatVietnam

Thuê bốc xếp phải khấu trừ thuế

Cập nhật 17/11/2022 | Đăng tải: LVN.5584

hoi Không nêu tên
Công ty tôi có thuê 1 nhóm lao động địa phương (cá nhân không kinh doanh) thực hiện dịch vụ bốc xếp thành phẩm. Nhóm lao động này đã uỷ quyền cho 1 cá nhân đứng ra ký hợp đồng dịch vụ với Công ty, đồng thời cũng uỷ quyền cho cá nhân này nhận tiền công do Công ty chi trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của cá nhân được uỷ quyền. Các cá nhân có lập và gửi Công ty bảng cam kết có mức thu nhập trong năm chưa đến mức nộp thuế TNCN.
Hàng tháng, căn cứ vào giá trị thực hiện, để làm cơ sở ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Công ty lập bảng kê thu mua dịch vụ theo mẫu 01/TNDN Thông tư 78. Đồng thời không khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân trên.
Như vậy, việc thực hiện của Công ty như trên là đã phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật nhà nước hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài   Chính  hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng dịch vụ với đại diện một nhóm cá nhân (cá nhân kinh doanh) cung cấp dịch vụ bốc xếp thành phẩm cho Công ty thì cá nhân kinh doanh phải làm hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế để trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh mà cá nhân cung cấp, cá nhân đại diện liên hệ với cơ quan  Thuế địa phương để được hướng dẫn sử dụng, lập hóa đơn điện tử giao cho Công ty làm căn cứ kê khai thuế.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không kinh doanh để thực hiện hoạt động bốc xếp hàng của Công ty thì thu nhập cá nhân nhận được thuộc thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Khi chi trả, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định.

Xem thêm

Thuế Thu nhập cá nhân

otvet Lương hưu được miễn tính thuế TNCN
otvet Thuê bốc xếp phải khấu trừ thuế
otvet Hợp đồng thuê khoán phải chịu thuế TNCN theo tỷ lệ 10%
otvet Tặng quà bằng tiền không phải khấu trừ thuế TNCN
otvet Chi nhánh ngoài tỉnh phải khai thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương
otvet Phụ cấp xăng xe phải chịu thuế TNCN
otvet Chứng từ khấu trừ thuế TNCN có được cấp gộp vào cuối năm?
otvet Cha tặng cổ phần cho con có phải nộp thuế?
otvet Có bắt buộc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần trả thu nhập?
otvet Trả lương NET, tính thuế TNCN như thế nào?
otvet Thuê nhân công xây dựng, nếu không có HĐLĐ phải khấu trừ 10% thuế TNCN
otvet Trúng số trên 10 triệu mới phải đóng thuế TNCN
otvet Trả phí tư vấn cho cá nhân phải trích nộp 10% thuế
otvet Hồ sơ hoàn thuế TNCN có thể nộp sau thời hạn quyết toán
otvet Miễn nộp thuế TNCN nếu doanh thu cho thuê nhà không quá 100 triệu/năm
otvet Khấu trừ tiền từ thiện khi tính thuế TNCN cần có chứng từ gì?
otvet Tiền thưởng doanh số cho Phòng kinh doanh có bị khấu trừ thuế TNCN?
otvet Chi phí cho nhân viên cách ly tại công ty có tính thuế TNCN?
otvet Kinh doanh thông qua app có phải nộp thuế TNCN?
otvet Miễn nộp tờ khai thuế TNCN nếu không có chi trả lương