LuatVietnamLogo

blue-check Thuế chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài phải khai nộp trong vòng 10 ngày English attachment

Công văn số 80130/CT-TTHT ngày 31/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn (3 trang)
Posted: 11/9/2020 3:20:37 PM | Latest updated: 15/9/2020 3:59:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5044 | Vietlaw: 475

LuatVietnam

Doanh nghiệp ở nước ngoài (không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp của Việt Nam) khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam thì phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC .

Theo đó, hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng vốn phải nộp theo từng lần phát sinh, do bên nhận chuyển nhượng vốn tại Việt Nam khai nộp thay. Thời hạn nộp là 10 ngày kể từ ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn trong hợp đồng, nếu thuộc trường hợp không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

Liên quan đến các trường hợp chuyển nhượng vốn phải hoặc không phải chuẩn y, cơ quan thuế không có thẩm quyền hướng dẫn.

Tuy nhiên, nếu bên nước ngoài thuộc trường hợp được miễn giảm thuế TNDN theo Hiệp định tránh đánh thuế thì được lập hồ sơ đề nghị miễn giảm theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Việc xác định giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của doanh nghiệp nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn để áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế, được căn cứ vào bảng tổng kết tài sản đã được kiểm toán.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5044
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Về chức năng thống kê doanh nghiệp chuyển nhượng vốn trên Cổng ĐKDN (14/8/2020) 

nexto  Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment (22/6/2020) 

nexto  Về việc hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển nhượng vốn giữa cơ quan thuế và cơ quan ĐKKD (17/8/2020) 

nexto  Một số điểm lưu ý về thuế khi chuyển nhượng vốn (2/7/2020) 

nexto  Hoàn trả cổ phiếu OTC nhận ủy thác được miễn tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment (28/5/2020) 

nexto  Bán vốn góp, cá nhân cư trú và không cư trú sẽ chịu thuế khác nhau English attachment (10/8/2020) 

nexto  Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty con tại Việt Nam có bắt buộc nộp thuế? English attachment (19/3/2020) 

nexto  Các căn cứ pháp lý về thuế chuyển nhượng vốn (14/4/2020) 

nexto  Về chính sách thuế khi chuyển nhượng vốn (3/2/2020) 

nexto  "Giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn xác định thế nào? (2/1/2020) 

Chuyển nhượng vốn