LuatVietnam

blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?

Công văn số 5665/TCHQ-TXNK ngày 26/12/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 29/12/2022 11:10:14 AM | Latest updated: 2/1/2023 2:08:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa TN-TX và đã khai nộp thuế GTGT, sau đó tiếp tục xuất khẩu lô hàng này ra nước ngoài thì không thuộc trường hợp được xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 .

Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ liên hệ với cơ quan thuế để được xem xét cho khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK
blue-check Những trường hợp hoàn thuế GTGT tại Hải quan phải xin ý kiến của cơ quan Thuế
blue-check Ngành Thuế sẽ kiểm soát chặt các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT để chống gian lận English attachment
blue-check Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chia theo giai đoạn
blue-check Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Không được điều chỉnh tăng số thuế GTGT xin hoàn sau thời điểm nộp hồ sơ
blue-check Các trường hợp hoàn thuế GTGT tại cơ quan Hải quan phải xin ý kiến của Thuế
blue-check Dự án thành lập cơ sở kinh doanh cũng được hoàn thuế GTGT khi đạt lũy kế 300 triệu
blue-check Những trường hợp hoàn thuế nộp thừa tại Hải quan phải có ý kiến của Thuế
blue-check Chi nhánh sẽ phải làm thủ tục hoàn thuế GTGT cho dự án được giao quản lý