LuatVietnam

Lược đồ | Thuế GTGT thiết bị y tế

Tổng số 12 bản ghi | Cập nhật đến: 14-Feb-2023

Áp dụng từ 1/8/2021

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 1/8/2021 Gỡ bỏ "giấy xác nhận của Bộ Y tế" khi xin hưởng thuế GTGT 5% đối với thiết bị y tế English attachment
(Thông tư số 43/2021/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi quy định liên quan đến việc xác định "thiết bị, dụng cụ y tế" được hưởng thuế suất GTGT 5% theo khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Theo đó, Thông tư đã gỡ bỏ yêu cầu phải xin xác nhận của Bộ Y tế đối với các thiết bị, dụng cụ y tế chưa định danh cụ thể.

Ngoài các thiết bị, dụng cụ y tế đã được định danh rõ, những thiết bị, dụng cụ y tế khác cũng được hưởng thuế GTGT 5% nếu: có Giấy phép nhập khẩu/ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn hoặc thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được chuẩn hóa mã HS ban hành tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT .

Các vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế cũng được hưởng thuế GTGT 5% mà không yêu cầu xin xác nhận của Bộ Y tế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2021.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 28/9/2021 Những trang thiết bị y tế được hưởng thuế GTGT 5% từ 1/8/2021 English attachment
(Công văn số 36666/CTHN-TTHT)

Kể từ ngày 1/8/2021, chính sách thuế GTGT đối với thiết bị y tế đã có sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC . Xem thêm

Theo đó, các trang thiết bị y tế sau đây cũng được hưởng thuế GTGT 5% (thay vì theo quy định cũ chỉ được hưởng thuế GTGT khi có xác nhận của Bộ Y tế):

(i) thiết bị y tế có giấy phép nhập khẩu/ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo pháp luật về y tế;

(ii) thiết bị y tế thuộc Danh mục trang thiết bị y tế ban hành tại Thông tư 14/2018/TT-BYT .

HƯỚNG DẪN
blue-check 20/6/2022 Điều kiện hưởng thuế GTGT 5% đối với thiết bị y tế trước và sau 1/8/2021 English attachment
(Công văn số 2402/TCHQ-TXNK)

Đối với thiết bị y tế, nếu được nhập khẩu trước ngày 1/8/2021 thì chính sách thuế GTGT sẽ thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 . Theo đó, trường hợp thiết bị y tế nhập khẩu không thuộc các loại được nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26 thì chỉ được hưởng thuế GTGT 5% khi có xác nhận của Bộ Y tế. Xem thêm

Từ 1/8/2021 trở về sau, chính sách thuế GTGT thực hiện theo quy định sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC. Theo đó, thiết bị y tế nhập khẩu sẽ được hưởng thuế GTGT 5% khi có một trong các giấy tờ sau: giấy phép nhập khẩu/giấy đăng ký lưu hành/phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục thiết bị chuyên ngành y tế ban hành tại Thông tư 14/2018/TT-BYT .

blue-check 9/6/2022 Phụ kiện thiết bị y tế không được áp dụng thuế GTGT 5%
(Công văn số 2146/TCHQ-TXNK)

Căn cứ Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho rằng mức thuế suất GTGT 5% chỉ áp dụng với trang thiết bị y tế, không áp dụng với bộ phận, vật tư, phụ kiện chuyên dụng cho trang thiết bị y tế.

blue-check 14/3/2022 Thiết bị y tế thuộc Danh mục của Thông tư 14/2018/TT-BYT mặc nhiên được hưởng thuế GTGT 5% English attachment
(Công văn số 832/TCHQ-TXNK)

Từ 1/8/2021, chính sách thuế GTGT đối với thiết bị y tế được thực hiện theo quy định mới tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC . Xem thêm

Theo đó, khi nhập khẩu các mặt hàng thuộc Danh mục thiết bị y tế ban hành tại Thông tư 14/2018/TT-BYT thì doanh nghiệp mặc nhiên được khai báo và áp dụng thuế suất GTGT 5%, không cần thêm giấy xác nhận.

blue-check 17/11/2021 Từ 1/8/2021, thiết bị y tế có giấy phép nhập khẩu sẽ mặc nhiên được hưởng thuế GTGT 5% English attachment
(Công văn số 47388/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC, từ 1/8/2021, các thiết bị y tế đã có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy đăng ký lưu hành sẽ mặc nhiên được hưởng thuế GTGT 5% mà không cần xin thêm giấy xác nhận. Xem thêm

Quy định này được áp dụng thống nhất ở tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

blue-check 9/11/2021 Thiết bị y tế sẽ được hưởng thuế GTGT 5% nếu có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy phép lưu hành English attachment
(Công văn số 5301/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Thông tư 43/2021/TT-BTC, đối với thiết bị y tế nhập khẩu nếu thuộc Danh mục trang thiết bị y tế hoặc có Giấy phép nhập khẩu/Giấy đăng ký lưu hành/Phiếu công bố tiêu chuẩn áp dụng đều sẽ được hưởng thuế GTGT 5%.

blue-check 1/11/2021 Máy X-quang sử dụng trong y tế được hưởng thuế GTGT 5%
(Công văn số 43217/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 43/2021/TT-BTC, đối với hệ thống máy X-quang, nếu là loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám chữa bệnh thì được áp dụng thuế suất GTGT 5%.

blue-check 13/9/2021 Điều kiện hưởng thuế GTGT 5% đối với thiết bị nha khoa
(Công văn số 4408/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , đối với thiết bị nha khoa nhập khẩu trước ngày 1/8/2021, doanh nghiệp phải xin xác nhận của Bộ Y tế thì mới được hưởng thuế GTGT 5%, nếu không có xác nhận của Bộ Y tế phải áp dụng mức thuế GTGT 10%. Xem thêm

Kể từ ngày 1/8/2021, theo sửa đổi tại Thông tư 43/2021/TT-BTC, thiết bị nha khoa nhập khẩu không cần có xác nhận của Bộ Y tế khi xin hưởng thuế GTGT 5%. Thay vào đó, chỉ cần xuất trình được một trong các giấy phép như giấy phép nhập khẩu, giấy phép đăng ký lưu hành, phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng...

blue-check 10/8/2021 "Máy tạo oxy" có được hưởng thuế GTGT 5%?
(Công văn số 3965/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , giai đoạn trước 1/8/2021, "Máy tạo oxy" chưa được liệt kê cụ thể vào nhóm thiết bị y tế nên phải có xác nhận của Bộ Y tế thì mới được hưởng thuế GTGT 5%. Xem thêm

Tuy nhiên, kể từ 1/8/2021, điều khoản nêu trên đã được sửa đổi tại Thông tư 43/2021/TT-BTC. Theo đó, trường hợp "Máy tạo oxy" có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn theo pháp luật về y tế hoặc thuộc Danh mục thiết bị y tế ban hành tại Thông tư 14/2018/TT-BYT thì được hưởng thuế GTGT 5%, không cần thêm giấy xác nhận.

THAM KHẢO
blue-check 14/2/2023 Các trường hợp thiết bị y tế nhập khẩu được áp dụng thuế GTGT 5% English attachment
(Công văn số 604/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với thiết bị y tế nhập khẩu, chỉ được áp dụng thuế suất GTGT 5% nếu đáp ứng quy định tại Thông tư 43/2021/TT-BTC, cụ thể phải có một trong các loại giấy tờ sau: Xem thêm

(1) Giấy phép nhập khẩu;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;

(3) Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế;

(4) Thuộc Danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm Thông tư số 14/2018/TT-BYT .

Trường hợp không thuộc các trường hợp nào nêu trên thì phải chịu thuế suất GTGT 10%.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 9/3/2021 Trước 1/8/2021, khẩu trang, quần áo chống dịch phải có xác nhận của Bộ Y tế mới được hưởng thuế GTGT 5%
(Công văn số 1966/CTTPHCM-TTHT)

Trường hợp Công ty nhập khẩu các mặt hàng khẩu trang y tế, quần áo chống dịch trong giai đoạn có hiệu lực của khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 (trước 1/8/2021) thì phải có xác nhận của Bộ Y tế mới được hưởng thuế suất GTGT 5%. Xem thêm

Ngược lại, nếu không có xác nhận của Bộ Y tế thì phải chịu thuế suất GTGT 10%.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020