LuatVietnam

blue-check Thuê nước ngoài kiểm định hàng nhập khẩu có chịu thuế nhà thầu? English attachment

Công văn số 3117/TCT-CS ngày 25/7/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu (2 trang)
Posted: 18/8/2023 11:03:52 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:33:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5768 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC, dịch vụ cung cấp bên ngoài Việt Nam nhưng tiêu dùng tại Việt Nam cũng bị tính thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với Công ty nước ngoài để thuê thử nghiệm mẫu sản phẩm trước khi nhập khẩu về Việt Nam thì dịch vụ này vẫn phải chịu thuế nhà thầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5768

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu