LuatVietnam

blue-check Thuê phương tiện vận tải chuyên dùng của nước ngoài có bắt buộc nộp thuế GTGT khi nhập khẩu?

Công văn số 1694/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT hàng tạm nhập tái xuất dưới hình thức thuê (2 trang)
Posted: 16/5/2022 8:15:06 AM | Latest updated: 16/5/2022 1:23:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5452
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, đối với phương tiện vận tải chuyên dùng (sà lan, tàu kéo, tàu cung ứng) thuê của nước ngoài để phục vụ sản xuất, kinh doanh, chỉ được miễn thuế GTGT khâu nhập khẩu nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất.

Ngược lại, nếu thuộc loại trong nước đã sản xuất thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được tham khảo tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5452
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Máy móc - Thiết bị