LuatVietnam

Lược đồ | Thuế RCEP

Tổng số 12 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Dec-2022

Thuế RCEP là thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho hàng hóa có xuất xứ (C/O Form RCEP) từ các nước ASEAN và 5 nước khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand

CHÍNH SÁCH
blue-check 30/12/2022 Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022 - 2027
(Nghị định số 129/2022/NĐ-CP)

Ban hành kèm theo Nghị định này các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027 (Biểu thuế RCEP), bao gồm: Xem thêm

- Phụ lục A: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho các nước ASEAN theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này;

- Phụ lục B: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Australia;

- Phụ lục C: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Trung Quốc;

- Phụ lục D: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Nhật Bản;

- Phụ lục E: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho Hàn Quốc;

- Phụ lục F: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho New Zealand.

Thuế RCEP là thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho hàng hóa có xuất xứ từ các nước ASEAN và 5 nước khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 4/1/2022 Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
(Quyết định số 01/QĐ-TTg)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) của các Bộ, ngành, địa phương. Xem thêm

Theo đó, nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi ích từ Hiệp định RCEP, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai những giải pháp sau:

- Tập huấn cho các doanh nghiệp về một số nội dung chính của Hiệp định RCEP, như: thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP, đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ ... để doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu đúng, tận dụng hiệu quả Hiệp định.

- Thiết lập Đầu mối thông tin về Hiệp định RCEP tại Bộ Công thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn, làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề liên quan đến Hiệp định này.

- Tăng cường năng lực dự báo về các thị trường xuất, nhập khẩu để các doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt thông tin, yêu cầu kỹ thuật, quy định quản lý xuất nhập khẩu của các nước tham gia Hiệp định RCEP, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạch định và triển khai chiến lược kinh doanh trong nước và đầu tư ra nước ngoài.

- Xây dựng chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ để tận dụng hiệu quả Hiệp định, đồng thời chuẩn bị giải pháp ứng phó, chính sách hỗ trợ cho những ngành hàng chịu tác động lớn từ Hiệp định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/11/2021 Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
(Hiệp định số HĐ:RCEP)

Hiệp định này bao gồm 20 Chương quy định về các hoạt động thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, phòng vệ thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, ... trong khuôn khổ các nước thuộc ASEAN và Úc, Trung Quốc, Ân Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Xem thêm

Các Phụ lục được đính kèm theo Hiệp định này gồm:

1. Biểu cam kết thuế (Phụ lục I)

2. Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ (Phụ lục II)

3. Biểu các Biện pháp không phù hợp và Bảo lưu trong Dịch vụ và Đầu tư

4. Biểu các cam kết cụ thể về Di chuyển Thể Nhân

blue-check 16/11/2021 Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
(Công văn số 7268/BCT-ĐB)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết vào ngày 15/11/2020 và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022. Xem thêm

Đây là một Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội ASEAN và 05 nước đối tác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand tham gia ký kết.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/1/2023 Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
(Thông tư số 32/2022/TT-BCT)

Thông tư thay mới các phụ lục sau của Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 : Xem thêm

1. Phụ lục I quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 về Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định RCEP (xem Phụ lục I đính kèm);

2. Phụ lục III quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 về Mẫu C/O RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O (xem Phụ lục II đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

red-check 4/4/2022 Quy chế cấp C/O mẫu RCEP English attachment
(Thông tư số 05/2022/TT-BCTstatus2 )

Thông tư ban hành Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP), bao gồm các Phụ lục: Xem thêm

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng.

- Phụ lục II: Danh mục thông tin tối thiểu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Phụ lục III: Mẫu C/O mẫu RCEP xuất khẩu và mẫu Tờ khai bổ sung C/O.

- Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa áp dụng khác biệt thuế có điều kiện.

Theo đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên Hiệp định RCEP sẽ được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế khi có C/O được cấp theo quy định tại Thông tư này.

Ngược lại, đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên Hiệp định RCEP, sẽ được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế khi có một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: C/O được cấp bởi cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 21, Điều 22 hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/4/2022.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/1/2023 Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
(Quyết định số 2736/QĐ-BCT)

Quyết định công bố sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi mẫu RCEP trong Hiệp định RCEP căn cứ theo quy định tại Thông tư số 32/2022/TT-BCT . Xem thêm

Theo đó, thủ tục này gồm các bước như sau:

- Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O.

- Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện.

- Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân.

- Bước 4: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

- Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

- Bước 6: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu và trả C/O cho thương nhân.

Cần lưu ý, trong hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu RCEP lần đầu, thương nhân phải nộp mẫu C/O RCEP đã được khai hoàn chỉnh (theo Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 32/2022/TT-BCT và Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi theo mẫu tương ứng do Bộ Công Thương quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BCT .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

blue-check 4/4/2022 Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
(Quyết định số 220/QĐ-BCT)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Cấp C/O mẫu RCEP căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 . Xem thêm

Theo đó, đối với hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu RCEP, thương nhân có thể nộp trực tuyến tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp/gửi bưu điện đến cơ quan cấp C/O nơi đăng ký hồ sơ thương nhân.

Thời hạn giải quyết từ 6 - 24 giờ làm việc, tùy phương thức nộp hồ sơ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/4/2022.

THAM KHẢO
blue-check 12/7/2022 Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
(Công văn số 2844/TCHQ-GSQL)

Văn bản thông báo đường link (https://rcep.sharepoint.com) để Cục Hải quan các tỉnh truy cập vào tra cứu thông tin cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 .

blue-check 31/3/2022 Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
(Công văn số 372/XXHH)

Công văn hướng dẫn chi tiết cách kê khai các tiêu thức trên C/O mẫu RCEP được ban hành tại Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 , áp dụng từ 4/4/2022. Xem thêm

Theo đó, lưu ý, C/O mẫu RCEP bắt buộc kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy.

Tiêu chí xuất xứ của hàng hóa được kê khai tại ô số 10, bao gồm một trong các tiêu chí sau: WO, PE, CTC, RVC, CR, ACU, DMI (tùy thuộc quy tắc xuất xứ đáp ứng).

Danh sách các nước thành viên thực thi Hiệp định RCEP và thời điểm thực thi được nêu chi tiết tại Mục 2 Công văn này.

Ngoài ra, Mục 3 Công văn có hướng dẫn việc cấp C/O mẫu RCEP cho các lô hàng của Việt Nam xuất khẩu vào các nước thành viên Hiệp định RCEP trước ngày Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 có hiệu lực.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 8/5/2022 Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment
(Thông tư số 07/2022/TT-BCT)

Thông tư hướng dẫn về thủ tục điều tra và nguyên tắc áp dụng các biện pháp tự vệ chuyển tiếp, chống bán phá giá, chống trợ cấp trong khuôn khổ Hiệp định RCEP. Xem thêm

Theo đó, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp sẽ được áp dụng trong trường hợp có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa từ các nước Thành viên được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp có thể được áp dụng bao gồm: (i) dừng giảm thuế suất nhập khẩu theo quy định của Hiệp định RCEP; hoặc (ii) áp dụng thuế tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung.

Tuy nhiên, các biện pháp tự vệ nêu trên chỉ được áp dụng trong thời hạn tối đa 3 năm và trong giai đoạn "chuyển tiếp" (từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực cho đến hết 08 năm sau ngày hoàn thành việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan theo Biểu cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2022.

blue-check 28/7/2022 Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế RCEP được miễn xử phạt English attachment
(Công văn số 3103/TCHQ-GSQL)

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, Biểu thuế RCEP giai đoạn 2022-2027 đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, chưa ban hành. Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp khai sai biểu thuế nhập khẩu do chưa có Biểu thuế RCEP dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp thì không thuộc diện bị xử phạt theo quy định tại Luật Xử phạt hành chính và Nghị định 128/2020/NĐ-CPstatus2 .

Đối với việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu RCEP, được thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2022/TT-BCTstatus2 .

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 10-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Điều chỉnh hóa đơn 10-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hỗ trợ người lao động 7-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020