LuatVietnam

blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào

Công văn số 6099/CTHN-TTHT ngày 16/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế GTGT (2 trang)
Posted: 20/2/2023 10:01:19 AM | Latest updated: 22/2/2023 8:52:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5642
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, thuế suất GTGT trên hóa đơn hoàn trả phí dịch vụ được áp dụng tương ứng theo thuế suất của dịch vụ đó ghi trên hóa đơn khi cung cấp dịch vụ.

Theo đó, trường hợp Công ty trả lại tiền phí dịch vụ cho nhà cung cấp, nếu hóa đơn trước đây nhà cung cấp xuất với thuế suất GTGT 8% thì khi xuất hóa đơn hoàn trả phí dịch vụ Công ty được ghi theo thuế suất GTGT là 8%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5642

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 17-Mar-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các hạng mục công trình áp dụng thuế suất GTGT khác nhau phải ghi rõ trên hóa đơn
blue-check Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi theo hóa đơn mua vào
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
blue-check Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
blue-check Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
blue-check Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn
blue-check Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Khối lượng xây dựng hoàn thành 2022 nhưng hóa đơn năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Khối lượng xây dựng phát hành hóa đơn sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ đã hoàn thành nhưng sau 31/12/2022 mới lập hóa đơn sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Được phép điều chỉnh lại số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý vào cuối năm
blue-check Dây cáp có được giảm 2% thuế GTGT?