LuatVietnam

blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?

Công văn số 36080/CTHN-TTHT ngày 25/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (4 trang)
Posted: 9/8/2022 10:11:20 AM | Latest updated: 10/8/2022 2:01:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5513
LuatVietnam

Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ được quy định tại các Điều 4, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, nếu là dịch vụ dạy học, dạy nghề thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (khoản 13 Điều 4).

Nếu là dịch vụ khoa học và công nghệ thì thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 5% (Điều 10).

Đối với dịch vụ không được quy định tại các Điều 4, Điều 9, Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì phải chịu thuế GTGT 10%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5513

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Nhập khẩu sản phẩm bằng kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại