LuatVietnam

Thuế trước bạ nộp nhầm có được hoàn trả?

Cập nhật 22/8/2023 | Đăng tải: LVN.5785

hoi Không nêu tên
Tôi có 01 chiếc ôtô con Nhãn hiệu HuynDai Tucson (trên hợp đồng mua bán thì tôi đứng tên). Ngày 05/07/2023 tôi tiến hành làm thủ tục nộp thuế trước bạ để đăng ký xe (Khi đi khai làm thủ tục trước bạ thì tôi khai tên vợ tôi "Hoàng Thị Hiển").
Tôi đã thực hiện và nộp thuế trước bạ vào ngân sách nhà nước với số tiền 5.286.000 đồng theo thông báo nộp của chi cục thuế, nhưng khi tôi mang xe và giấy nộp tiền mang tên Hoàng Thị Hiển đến trụ sở Công an huyện Thanh Hà, Hải Dương thì cán bộ Công an thông báo không hợp lệ hồ sơ vì hợp đồng mua bán mang tên chồng Nguyễn Huy Việt nhưng khai lệ phí trước bạ lại mang tên vợ Hoàng Thị Hiển nên hồ sơ này không được bấm biển.
Ngày 06/7/2023 tôi sang Chi cục thuế khai lại mang chính tên tôi Nguyễn Huy Việt và nộp trước bạ thành công và bấm được biển rồi.
Tôi muốn hỏi: Như vậy vợ tôi có được hoàn số tiền 5.286.000 đồng không? Hồ sơ gồm những gì, Cơ quan thuế nào tiếp nhận hồ sơ hoàn? Bao lâu thì tôi nhận được tiền?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

Tại Điều 223 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội quy định về xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng: “Người được giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay hoặc hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật thì có quyền sở hữu tài sản đó.”.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước của kho bạc nhà nước, quy định:

Điều 10. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước

1. Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp:

a) Thu không đúng chính sách, chế độ.

b) Cơ chế, chính sách thu có thay đổi.

c) Người nộp NSNN được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d) Các khoản hoàn trả theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

đ) Người nộp NSNN có số tiền thuế, tiền phạt và thu khác đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt và thu khác phải nộp đối với từng loại thuế.

Căn cứ các quy định trên và kiểm tra hồ sơ (Nguyễn Huy Việt, Hoàng Thị Hiển ngày 05/7/2023), việc mua bán có hợp đồng theo quy định của pháp luật, NNT đã nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ và nộp tiền vào ngân sách theo thông báo của cơ quan Thuế theo quy định của Luận Quản lý thuế số 38/2019/QH14, không phát sinh số tiền lệ phí trước bạ nộp thừa.

Trường hợp người mua và người bán tự hủy giao dịch do ý chủ quan của hai bên, không phải theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Căn cứ các quy định nêu trên, Chi Cục Thuế KV Nam Thanh, Hải Dương trả lời Độc giả được biết đối chiều để thực hiện đúng quy định Pháp luật về Thuế.

Nếu có vướng mắc đề nghị người nộp thuế liên hê với Đội NVQLT – Chi Cục Thuế KV Nam Thanh để được hướng dẫn và thực hiện theo đúng quy định.

Xem thêm