LuatVietnam

blue-check Thuốc Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) không được thanh toán BHYT

Công văn số 5286/BYT-BH ngày 21/8/2023 của Bộ Y tế về việc xác định phạm vi thanh toán BHYT của thuốc (1 trang)
Posted: 23/8/2023 7:49:02 AM | Latest updated: 25/8/2023 2:22:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Theo giải thích của Bộ Y tế, thuốc L-asparaginase có trong Danh mục thuốc được thanh toán BHYT ban hành tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT, với tỷ lệ thanh toán BHYT là 50% đối với dạng L-asparaginase erwinia và 100% đối với các dạng khác.

Tuy nhiên, thuốc Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) là dẫn chất của L-Asparaginase kết hợp (gắn thêm) với Polyethylene glycol, không phải đồng phân hóa học khác hoặc là các dạng muối khác của L-Asparaginase; do đó, thuốc Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) không thuộc phạm vi thanh toán BHYT theo nguyên tắc quy tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2022/TT-BYT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu