LuatVietnam

blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu

Công văn số 1899/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xét giảm giá hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 27/4/2023 11:19:50 AM | Latest updated: 28/4/2023 2:00:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá hàng nhập khẩu thì không có căn cứ để xác định khoản giảm giá này thuộc các loại giảm giá được trừ khi xác định trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, trường hợp hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá không có Bảng công bố giảm giá của người bán thì không đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

light-check Nhựa nhập khẩu từ Công ty SRF Industries (Thailand) Ltd. bị áp thuế CBPG từ 17/6/2023
light-check Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN) áp dụng từ 15/7/2023
light-check Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) áp dụng từ 15/7/2023
blue-check Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ 17/5/2023
blue-check Thuê nước ngoài gia công sản phẩm SXXK, phải nộp thuế NK và không được hoàn
blue-check Các lưu ý khi kê khai hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản phẩm xuất khẩu
blue-check Cách xác định trị giá tính thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thuê DNCX gia công English attachment
blue-check Chuyển giao nguyên liệu SXXK cho hợp đồng hợp tác sản xuất sẽ không được miễn thuế
blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Các trường hợp tiền chiết khấu không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Trường hợp nào được miễn thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu?
blue-check Bán lại hàng nhập khẩu cho DNCX được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp English attachment
blue-check Xuất khẩu phế liệu thép có nguồn gốc nhập khẩu vẫn phải nộp thuế XK English attachment
blue-check Không áp thuế lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía của Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng
blue-check Hàng hóa cho thuê mượn không được miễn thuế khi tạm xuất và tái nhập English attachment
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập khẩu thay thế hàng lỗi có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về hoàn thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm bàn ghế
blue-check Về thẩm quyền xác định hàng hóa được miễn trừ thuế chống bán phá giá
blue-check Chính thức đánh thuế CBPG đối với bàn ghế xuất xứ Trung Quốc English attachment