LuatVietnam

blue-check Tiến độ hoàn thuế GTGT sẽ được đẩy nhanh trong tháng 8 và tháng 9/2023

Công điện số 07/CĐ-TCT ngày 9/8/2023 của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (2 trang)
Posted: 10/8/2023 10:09:53 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:32:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Nhận thấy vẫn còn tình trạng chậm giải quyết hoàn thuế GTGT tại một số địa phương, Tổng cục Thuế đã điện yêu cầu Cục trưởng các Cục thuế trực tiếp và phân công các Phó Cục trưởng rà soát đến từng hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đặc biệt là hồ sơ đã được phân loại kiểm tra trước, hoàn thuế sau để đẩy nhanh thời gian kiểm tra, xác minh điều kiện hoàn thuế.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, bố trí bổ sung cán bộ công chức tham gia giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, nhất là hồ sơ của các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo đến hết tháng 9/2023, kết quả hoàn thuế GTGT đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT mà cơ quan thuế đã kết thúc kiểm tra, xác minh đủ điều kiện hoàn thì phải giải quyết hoàn ngay.

Riêng các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp xuất khẩu đã quá thời hạn giải quyết nhưng vẫn chưa kiểm tra, xác minh xong, nếu kết quả kiểm tra, xác minh đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện hành vi gian lận thuế thì được căn cứ hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn và giải quyết hoàn thuế theo quy định. Trường hợp sau này phát hiện doanh nghiệp có hành vi kê khai sai số thuế đề nghị hoàn thì buộc doanh nghiệp nộp lại số tiền được hoàn thừa kèm tiền chậm nộp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu